Artwork by Yayoi Kusama (Born: 1929)

Flower by Yayoi Kusama
Accumulation No. 1 by Yayoi Kusama
Repetitive Vision by Yayoi Kusama
Dots Obsession by Yayoi Kusama
Infinity Nets Yellow by Yayoi Kusama
Soul under the Moon by Yayoi Kusama
Untitled by Yayoi Kusama
Lemon Squash 3 by Yayoi Kusama
Untitled by Yayoi Kusama
Pumpkin by Yayoi Kusama
Accumulation of Stamps, 63 by Yayoi Kusama